Om Anne Christina Larsen

Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet  og University of Brigham Young, USA. Derudover har jeg en coachinguddannelse og tager løbende kurser og efteruddanner mig for vedvarende at kunne give de mennesker, der kommer hos mig den bedste hjælp og sparring. 

Jeg trækker i samtaler på min viden og erfaring inden for klinisk psykologi, sportspsykologi, erhvervspsykologi og coaching.

Jeg tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker og finder i løbet af de første samtaler ud af hvilke metoder, der kunne passe bedst. Jeg trækker især på Kognitiv Coaching, Kognitiv Adfærdsterapi, Acceptance-and Commitment-terapi, Mindfulness, Eksistenstiel Psykologi og Compassionfokuseret Terapi.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening