Eksistentielle samtaler

Vi lever i en verden, der kører stærkt og ofte er larmende med alle sine endeløse input. Men nogle gange, når vi har en stille stund måske ude i naturen eller finder os selv i en krise, melder der sig ofte nogle at livets store spørgsmål, som fx

Hvad er meningen med livet? Hvad er meningen med mit liv?

Er der mere til livet end dette eller er det her dét?

Hvorfor er livet nogle gange så hårdt og så uretfærdigt?

Er der et liv efter dette?

For mange kan det virke for personligt at tale med familie eller venner om livets store spørgsmål.  Gennem årene har jeg oplevet at mange  af de mennesker, der kommer hos mig udtrykker, at det er rart og giver ro at kunne sætte ord på de spørgsmål og sammen med mig reflektere over, hvad de spørgsmål betyder for dem, hvor de kan søge yderligere inspiration og måske endda finde svar. Vi arbejder i de eksistentielle samtaler også ofte med, hvordan vi som mennesker kan finde fred med, at der er nogen ting, vi ikke kan få svar på?